Dừng giãn cách xã hội đối với Vân Đồn và Đông Triều

Hàng trăm nhân viên y tế truy dịch COVID-19 suốt đêm ở thị xã Đông Triều vào thời điểm thị xã này liên tục xuất hiện thêm các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CTV
Hàng trăm nhân viên y tế truy dịch COVID-19 suốt đêm ở thị xã Đông Triều vào thời điểm thị xã này liên tục xuất hiện thêm các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CTV
Hàng trăm nhân viên y tế truy dịch COVID-19 suốt đêm ở thị xã Đông Triều vào thời điểm thị xã này liên tục xuất hiện thêm các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top