Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long "nằm bờ" kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long "nằm bờ" kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long "nằm bờ" kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top