Dùng CMND 9 số cấp trước ngày 23.1 không cần đổi sang CCCD gắn chíp

Lên top