Dừng chở tuabin điện gió trên Quốc lộ 27C lên Đà Lạt vì phòng COVID-19

Lên top