Dừng chạy tàu Hà Nội - Yên Bái do COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tàu Hà Nội - Yên Bái tạm dừng chạy. Ảnh: VNR
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tàu Hà Nội - Yên Bái tạm dừng chạy. Ảnh: VNR
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tàu Hà Nội - Yên Bái tạm dừng chạy. Ảnh: VNR
Lên top