Dùng camera trị nạn xả rác bừa bãi

Biển cấm đổ rác trên đường Thuỵ Khuê (Hà Nội) Ảnh: P.Đ
Biển cấm đổ rác trên đường Thuỵ Khuê (Hà Nội) Ảnh: P.Đ
Biển cấm đổ rác trên đường Thuỵ Khuê (Hà Nội) Ảnh: P.Đ
Lên top