Dừng cách ly y tế 2 khu dân cư ở Hòa Bình

Hòa Bình vừa dừng cách ly y tế đối 2 khu dân cư có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: T.Đ
Hòa Bình vừa dừng cách ly y tế đối 2 khu dân cư có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: T.Đ
Hòa Bình vừa dừng cách ly y tế đối 2 khu dân cư có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: T.Đ
Lên top