Dùng bằng THPT giả để hợp thức hoá thủ tục và được bầu làm... cán bộ xã

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Lên top