Dựng 795 ngôi nhà an toàn chống lũ giúp đỡ dân nghèo miền Trung

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, bà Phạm Thị Hương Giang (thứ ba, trái sang) đã được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ Việt Nam có ảnh hưởng nhất năm 2019. Ảnh: NVCC
Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, bà Phạm Thị Hương Giang (thứ ba, trái sang) đã được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ Việt Nam có ảnh hưởng nhất năm 2019. Ảnh: NVCC
Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, bà Phạm Thị Hương Giang (thứ ba, trái sang) đã được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ Việt Nam có ảnh hưởng nhất năm 2019. Ảnh: NVCC
Lên top