Dừng 2 chiều các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 28.7

Dừng các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại. Ảnh: Thành Nhân
Dừng các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại. Ảnh: Thành Nhân
Dừng các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại. Ảnh: Thành Nhân
Lên top