Đục thông 6 vòm cầu trên phố Phùng Hưng mở ra không gian văn hóa như thế nào?

Vòm cầu Phùng Hưng sẽ trở thành không gian có ý nghĩa về văn hóa, thương mại.
Vòm cầu Phùng Hưng sẽ trở thành không gian có ý nghĩa về văn hóa, thương mại.
Vòm cầu Phùng Hưng sẽ trở thành không gian có ý nghĩa về văn hóa, thương mại.
Lên top