“Đức ông trên núi Tản” - người thừa kế bài thuốc Nam đặc trị bệnh dạ dày