Đưa thi thể các nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn về Bệnh viện 198

Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198
Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198
Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198
Lên top