Gia Lai:

Đưa rừng gỗ quý vào quy hoạch rừng đặc dụng để bảo vệ

Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai. Ảnh: thanh tuấn
Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai. Ảnh: thanh tuấn
Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai. Ảnh: thanh tuấn
Lên top