Đưa ra 8.000 vé tàu giảm đến 50% để kích cầu

Bán vé tàu tại ga Sài Gòn. Ảnh LDo
Bán vé tàu tại ga Sài Gòn. Ảnh LDo
Bán vé tàu tại ga Sài Gòn. Ảnh LDo
Lên top