Đưa phiếu cử tri tới tận phòng cách ly cho công dân

Đo thân nhiệt và trao tận tay phiếu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho từng công dân đang cách ly tập trung . Ảnh: BCHQS.
Đo thân nhiệt và trao tận tay phiếu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho từng công dân đang cách ly tập trung . Ảnh: BCHQS.
Đo thân nhiệt và trao tận tay phiếu cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho từng công dân đang cách ly tập trung . Ảnh: BCHQS.
Lên top