Đưa nước biển vào vùng ngọt chống sụp đất: Bộ NNPTNT đề nghị thận trọng

Lên top