Đua nhau mở tour “0 đồng”, dụ hàng nghìn cựu binh vào “bẫy”

Ông Nguyễn Thái Học lo lắng về chất lượng chiếc nồi cơm điện mua 1,4 triệu đồng. Ảnh: HT
Ông Nguyễn Thái Học lo lắng về chất lượng chiếc nồi cơm điện mua 1,4 triệu đồng. Ảnh: HT