Đưa liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về quê, sau 48 năm nằm lại ở chiến trường Khe Sanh

Lễ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Triệu về an táng tại quê nhà Hưng Yên. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Triệu về an táng tại quê nhà Hưng Yên. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ Triệu về an táng tại quê nhà Hưng Yên. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top