Đưa lịch sử địa phương vào trường học: Mỗi học sinh là sứ giả văn hóa

Vườn tháp Huệ Quang, Yên Tử - nơi có tháp tổ lưu giữ một phần xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vườn tháp Huệ Quang, Yên Tử - nơi có tháp tổ lưu giữ một phần xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vườn tháp Huệ Quang, Yên Tử - nơi có tháp tổ lưu giữ một phần xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top