Dưa hấu rớt giá, nông dân không buồn thu hoạch

Người dân "giải cứu" dưa hấu cho các chủ vườn.
Người dân "giải cứu" dưa hấu cho các chủ vườn.
Người dân "giải cứu" dưa hấu cho các chủ vườn.
Lên top