Đưa đội chó nghiệp vụ vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm người mất tích

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng. Ảnh: Phan Thiên Định
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng. Ảnh: Phan Thiên Định
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng. Ảnh: Phan Thiên Định
Lên top