Đưa 5 container xét nghiệm lưu động vào điểm nóng chống dịch COVID-19

Lên top