Đưa 24 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào về Quảng Trị an táng

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top