Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ giữa lòng đất mẹ

Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: TT.
Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: TT.
Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: TT.
Lên top