Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đưa 10 thuyền viên tàu cá Bình Thuận gặp nạn trên biển vào bờ