Dự thảo Quy định việc tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho nước ngoài tại Việt Nam: Quy định rườm rà, tạo cơ chế “xin - cho”

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư
Lên top