Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Chưa giải quyết triệt để 5 tồn tại

Cán bộ bưu điện đến tận nhà chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Lê Phương
Cán bộ bưu điện đến tận nhà chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Lê Phương
Cán bộ bưu điện đến tận nhà chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Lê Phương
Lên top