"Dù ở đâu trên khắp năm châu, trí thức trẻ cũng luôn hướng về Tổ quốc"

TS Đinh Ngọc Thạnh tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần 2 tại Hà Nội. Ảnh T.Vương
TS Đinh Ngọc Thạnh tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần 2 tại Hà Nội. Ảnh T.Vương
TS Đinh Ngọc Thạnh tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần 2 tại Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top