Đủ nhân sự cấp phó, Cục thuế Quảng Trị vẫn xin thêm

Từ công văn này của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã làm hồ sơ xin bổ nhiệm cấp thiết thêm một phó cục trưởng, dù đang có 3 phó cục trưởng đúng theo quy định. Ảnh: P.V
Từ công văn này của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã làm hồ sơ xin bổ nhiệm cấp thiết thêm một phó cục trưởng, dù đang có 3 phó cục trưởng đúng theo quy định. Ảnh: P.V
Từ công văn này của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã làm hồ sơ xin bổ nhiệm cấp thiết thêm một phó cục trưởng, dù đang có 3 phó cục trưởng đúng theo quy định. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top