Du lịch sinh thái kiểu “ăn thịt thiên nhiên” - trắng trợn đến bao giờ?

Người bán hàng và người hiểu chuyện tiết lộ kĩ nghệ bắt giết chim cò ngay tại khu sinh thái Toàn Thắng. Ảnh: P.V
Người bán hàng và người hiểu chuyện tiết lộ kĩ nghệ bắt giết chim cò ngay tại khu sinh thái Toàn Thắng. Ảnh: P.V
Người bán hàng và người hiểu chuyện tiết lộ kĩ nghệ bắt giết chim cò ngay tại khu sinh thái Toàn Thắng. Ảnh: P.V
Lên top