Du lịch mùa cao điểm: Hàng không quá tải

Ngành Hàng không tăng chuyến mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Đ.T
Ngành Hàng không tăng chuyến mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Đ.T
Ngành Hàng không tăng chuyến mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Đ.T
Lên top