Dự kiến từ 7.10, đường sắt mở lại các tuyến tàu khách

Dự kiến từ 7.10, đường sắt mở lại các tuyến tàu khách. Ảnh minh  hoạ GT
Dự kiến từ 7.10, đường sắt mở lại các tuyến tàu khách. Ảnh minh hoạ GT
Dự kiến từ 7.10, đường sắt mở lại các tuyến tàu khách. Ảnh minh hoạ GT
Lên top