Dự kiến tăng 550 giường bệnh tại khu vực cách ly y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc cung cấp.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc cung cấp.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc cung cấp.
Lên top