Dự kiến ngày mai toàn bộ học sinh, giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Học sinh cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Thùy Trang
Học sinh cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Thùy Trang
Học sinh cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Thùy Trang
Lên top