Dự kiến điều kiện được cấp thẻ xanh, thẻ vàng COVID ở TPHCM

Người tiêm đủ 2 mũi vaccine dự kiến được cấp thẻ xanh COVID-19 để tham gia các hoạt động sau ngày 15.9.  Ảnh: Thanh Vũ
Người tiêm đủ 2 mũi vaccine dự kiến được cấp thẻ xanh COVID-19 để tham gia các hoạt động sau ngày 15.9. Ảnh: Thanh Vũ
Người tiêm đủ 2 mũi vaccine dự kiến được cấp thẻ xanh COVID-19 để tham gia các hoạt động sau ngày 15.9. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top