Dự kiến các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Khánh Linh.
Tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Khánh Linh.
Tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Khánh Linh.
Lên top