Dự kiến bệnh nhân 91 mắc COVID-19 về nước ngày 12.7

BN91 trao đổi với bác sĩ điều trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
BN91 trao đổi với bác sĩ điều trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
BN91 trao đổi với bác sĩ điều trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top