Du khách nhập viện khẩn cấp vì rắn độc cắn

Bàn chân anh Thư sưng to vì rắn độc cắn. Ảnh: PV
Bàn chân anh Thư sưng to vì rắn độc cắn. Ảnh: PV
Bàn chân anh Thư sưng to vì rắn độc cắn. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top