Du khách được lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long từ 4.5

Du khách được lưu trú trên vịnh Hạ Long từ 4.5. Ảnh Nguyễn Hùng
Du khách được lưu trú trên vịnh Hạ Long từ 4.5. Ảnh Nguyễn Hùng
Du khách được lưu trú trên vịnh Hạ Long từ 4.5. Ảnh Nguyễn Hùng
Lên top