Du khách đến Đà Lạt dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng đột biến

Du khách đến tham quan Đà Lạt dịp lễ này tăng đột biến. Ảnh: Thế Yên
Du khách đến tham quan Đà Lạt dịp lễ này tăng đột biến. Ảnh: Thế Yên
Du khách đến tham quan Đà Lạt dịp lễ này tăng đột biến. Ảnh: Thế Yên
Lên top