Du khách Anh chấn thương rất nặng do tai nạn khi tắm suối

Tổ tuần tra tham gia cứu hộ nạn nhân gặp nạn.
Tổ tuần tra tham gia cứu hộ nạn nhân gặp nạn.
Tổ tuần tra tham gia cứu hộ nạn nhân gặp nạn.
Lên top