Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Hành khách làm thủ tục rời Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 27.7. Ảnh: T.L.
Hành khách làm thủ tục rời Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 27.7. Ảnh: T.L.
Hành khách làm thủ tục rời Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 27.7. Ảnh: T.L.
Lên top