"Dù kết quả ra sao, hãy tiếp tục lên tiếng vì Sơn Trà"