Du học sinh trở về từ Mỹ đã kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính

Cơ quan y tế của Khánh Hòa kiểm tra các trường hợp từ các nước trở về Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế cam Ranh. Ảnh: Hòa Hội
Cơ quan y tế của Khánh Hòa kiểm tra các trường hợp từ các nước trở về Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế cam Ranh. Ảnh: Hòa Hội
Cơ quan y tế của Khánh Hòa kiểm tra các trường hợp từ các nước trở về Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế cam Ranh. Ảnh: Hòa Hội
Lên top