"Du học sinh trá hình": Giáp mặt những tư vấn viên "thiếu đạo đức"

Bên trong trung tâm du học Việt Trí MD (56 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Bên trong trung tâm du học Việt Trí MD (56 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Bên trong trung tâm du học Việt Trí MD (56 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lên top