Du học bằng tiền ngân sách nhưng không về: Con cán bộ bồi thường chậm trễ

Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Toàn
Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Toàn
Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Toàn
Lên top