Dự định dùng súng bắn thuốc mê bắt sống 2 con khỉ quậy phá tại Hà Nội