Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự định dùng súng bắn thuốc mê bắt sống 2 con khỉ quậy phá tại Hà Nội