Đủ điều kiện thông xe tạm thời cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Xe đã có thể lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Xe đã có thể lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Xe đã có thể lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top