Đu dây tìm cách thoát thân từ tầng 3 chung cư bị phong tỏa vì COVID-19

Chung cư 12T3 được phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ha Long
Chung cư 12T3 được phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ha Long
Chung cư 12T3 được phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ha Long
Lên top